Η Bayer, μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες του κόσμου στους κλάδους της υγείας, της διατροφής και των υψηλής ποιότητας συνθετικών υλικών, και η SAP AG κατέληξαν σε συμφωνία παγκόσμιας συνεργασίας.

Με αυτή τη συμφωνία, οι δύο εταιρείες θα επικεντρωθούν στην υποστήριξη της πληροφοριακής στρατηγικής της Bayer, η οποία βασίζεται στην ολοκληρωμένη και μακροπρόθεσμη υλοποίηση προπαραμετροποιημένων λύσεων SAP για τις παγκόσμιες λειτουργικές δραστηριότητες της εταιρείας. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η SAP θα συνεργαστεί στενά με τη Bayer για την υλοποίηση λύσεων επιχειρησιακού λογισμικού. Η υλοποίηση στηρίζεται σε κοινά πρότυπα για όλα τα συστήματα της Bayer, σε όλο τον κόσμο.

Η αξιοποίηση μιας πλήρως ενοποιημένης, παγκόσμιας πληροφοριακής στρατηγικής είναι ιδιαίτερα σημαντική για τις προσπάθειες της Bayer γύρω από την αύξηση της κερδοφορίας και του μεριδίου αγοράς της, σε ένα περιβάλλον που επικρατούν οι παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες και ο έντονος διεθνής ανταγωνισμός. Επιπλέον, η Bayer επιθυμεί να αποκομίσει μελλοντικά οφέλη από τη μείωση του λειτουργικού κόστους, με την αξιοποίηση ενός επεκτάσιμου και αποδοτικού περιβάλλοντος λογισμικού.