Η n-topos υπέγραψε στρατηγική συμφωνία συνεργασίας με την CYTA (ATHK – Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου) στην Κύπρο και την NewCytech Business Solutions LTD (μέλος του Ομίλου Εταιρειών Logicom) για τη διανομή, επέκταση, εγκατάσταση και συντήρηση του συστήματος Εντοπισμού και Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων n-tracker της n-topos με στόχο την κυρίαρχη παρουσία στην τοπική αγορά.

Η υπηρεσία τηλεφαρμογής διαχείρισης στόλων οχημάτων n–tracker εξασφαλίζεται από έναν application server, τον οποίο η n-topos εγκατέστησε και υποστηρίζει στο κέντρο μηχανοργάνωσης της Cyta. Αυτός ο server, στον οποίο οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης μέσω internet, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, έναν χάρτη υψηλής ακρίβειας της Κύπρου, εξειδικευμένες εφαρμογές και, ασφαλώς, όλο το λογισμικό που εξασφαλίζει τον εντοπισμό, τον προγραμματισμό και τη δρομολόγηση οχημάτων, που σχεδίασε και ανέπτυξε η n-topos.

Η τηλεφαρμογή βασίζεται στη λύση της εταιρείας n-topos, υποστηρίζεται τοπικά από την εταιρεία NewCytech, ενώ παρέχεται στους πελάτες υπό μορφή μηνιαίας συνδρομητικής υπηρεσίας από τη Cyta.