Στόχος της στρατηγικής συνεργασίας που σύναψαν οι εταιρείες QlikView Hellas και DANAOS Management Consultants S.A. είναι η διάθεση μιας νέας γενεάς πληροφοριακών συστημάτων, βασισμένων στην πλατφόρμα του λογισμικού Qlik σε επιχειρήσεις του ναυτιλιακού κλάδου.

Στο πλαίσιο αυτό, η DANAOS Management Consultants S.A., εμπλουτίζει τα προϊόντα και τις λύσεις που παρέχει στους πελάτες της, όπως επίσης αναπτύσσει και νέα προϊόντα, αναβαθμίζοντας την τεχνολογία του κλάδου και βέβαια ενισχύοντας περαιτέρω την ανταγωνιστικότητά της. Η DANAOS Management Consultants S.A. ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1986 και σήμερα θεωρείται παγκόσμιος ηγέτης στον τομέα παροχής λογισμικών και ERP συστημάτων σε ναυτιλιακές εταιρείες. Η QlikView Hellas διαθέτει ένα σημαντικό δίκτυο Συνεργατών σε Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα που συμβάλλουν στην ανάπτυξη και την ευρύτερη διάδοση της πλατφόρμας ανάπτυξης εφαρμογών Qlik, μια λύση BI και Data Visualization που υπόσχεται ευελιξία, ευκολία διαχείρισης και πρόσβαση σε μεγάλο όγκο πληροφοριών.