Η GENIKI Bank, μέλος του Ομίλου της Socit Gnrale, και η Cisco συνεργάζονται, με σκοπό να προσφέρουν στις ελληνικές επιχειρήσεις τη δυνατότητα να αποκτήσουν τηλεπικοινωνιακό και δικτυακό εξοπλισμό και προηγμένες λύσεις συνεργασίας, με τους πλέον ανταγωνιστικούς όρους.

Στο πλαίσιο αυτό, παρουσιάζουν το πρόγραμμα χρηματοδοτικής μίσθωσης Cisco Capital EasyLease, το οποίο -σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση- προσφέρει: α) Εξαιρετικά χαμηλό μίσθωμα βασισμένο σε κυμαινόμενο επιτόκιο ίσο με το Euribor 3μήνου, σήμερα 0,6%, β) Ποσό χρηματοδότησης από 6.000 έως 250.000 ευρώ, γ) Διάρκεια σύμβασης από 3 έως 5 χρόνια και δ) Μηδενικά διαχειριστικά έξοδα.

Το Cisco Capital EasyLease, σχεδιάστηκε από τη GENIKI Leasing, θυγατρική της GENIKI Bank και τη Cisco, και προσφέρει τη δυνατότητα σε κάθε επιχείρηση να αποκτήσει εύκολα και με εξαιρετικά χαμηλό μίσθωμα την υποδομή που χρειάζεται προκειμένου να γίνει πιο σύγχρονη και ανταγωνιστική, να βελτιώσει κρίσιμους επιχειρησιακούς δείκτες, όπως η παραγωγικότητα και η ανταποκρισιμότητα, να μειώσει τα λειτουργικά της κόστη, χωρίς επενδύσεις κεφαλαίου, να διευρύνει το πελατολόγιό της, εντός και εκτός συνόρων και να αυξήσει σημαντικά την ικανοποίηση των πελατών της.

Η Geniki Bank και η Cisco, μέσα από το ευρύ δίκτυο Συνεργατών τους σε όλη την Ελλάδα, έχουν δημιουργήσει ένα πλαίσιο υποστήριξης των ελληνικών επιχειρήσεων, που συνδυάζει συμβουλευτικές υπηρεσίες, καθοδήγηση για το σχεδιασμό της κατάλληλης λύσης, καθώς και πλήρη υποστήριξη μετά την εγκατάσταση.