Μέχρι σήμερα οι πιστοποιήσεις τους AXELOS (και οι εξετάσεις κατ’ επέκταση) παρέχονταν από πέντε εξεταστικούς οργανισμούς παγκοσμίως, ενώ από 1/1/2018, βάσει της συμφωνίας που υπογράφτηκε ανάμεσα στην AXELOS και την Peoplecert θα προσφέρονται μόνο από την τελευταία.

Η σχετική διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής της Peoplecert από την AXELOS κράτησε σχεδόν ένα χρόνο, και έγινε στο πλαίσιο ενός διαγωνισμού που εξετάστηκαν διάφορα κριτήρια και αξιολογήθηκαν οι δυνατότητες των πέντε συμμετεχόντων εξεταστικών οργανισμών όσον αφορά την τεχνογνωσία τους, την ικανότητα τους να διοργανώνουν εξετάσεις , τη δυνατότητά τους να μεγαλώνουν την αγορά στα σημεία (160 χώρες) που γίνονται οι εξετάσεις κ.λπ. Με την υπογραφή του συμβολαίου αλλάζουν πολλά πράγματα στην αγορά των 1.350 περίπου εκπαιδευτικών οργανισμών που είναι πιστοποιημένοι για να παρέχουν τα συγκεκριμένα εκπαιδευτικά προϊόντα και λύσεις. Όσοι από αυτούς τους οργανισμούς δεν ήταν πιστοποιημένοι με την Peoplecert θα πρέπει να το πράξουν φέτος, με το 2017 να αποτελεί ένα έτος μετάβασης στη νέα κατάσταση. Πρόκειται για μια διαδικασία που έχει ξεκινήσει και θα ολοκληρωθεί σταδιακά μέσα στο 2017. H συμφωνία που υπογράφτηκε θα δώσει τη δυνατότητα στην Peoplecert να αυξήσει την αναγνωρισιμότητά της στην ελληνική και διεθνή αγορά, δίνοντας, παράλληλα, στους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις στις οποίες θα παρέχει τις υπηρεσίες της τη δυνατότητα να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά τους.