Στη σύναψη στρατηγικής συμφωνίας συνεργασίας με την Salesforce (όσον αφορά το Salesforce Commerce Cloud) για την παροχή προηγμένων λύσεων ηλεκτρονικού εμπορίου και omni channel προχώρησε η CLOUDBIZ, επιδιώκοντας μέσω αυτής να παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις e-commerce σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην ελληνική και στην διεθνή αγορά.

Η νέα συνεργασία επιτρέπει στην CLOUDBIZ να αποκτήσει τον πλήρη έλεγχο και μια ολιστική οπτική για τη διαχείριση πελατών, είτε στο φυσικό είτε στο ηλεκτρονικό κατάστημα, παρέχοντας ταυτόχρονα αποτελεσματικές λύσεις CRM και e-commerce που βοηθάνε στη δημιουργία και συνεχή ανάπτυξη μιας βάσης πιστών και ικανοποιημένων πελατών. Η πλατφόρμα Salesforce commerce cloud αποτελεί σήμερα την ψηφιακή ραχοκοκαλιά για εκατοντάδες εταιρείες retail σε όλο τον κόσμο, υποστηρίζοντας τις εμπορικές τους δραστηριότητες σε όλα τα κανάλια διανομής των προϊόντων τους. Στις δυνατότητες τoυ Salesforce commerce cloud περιλαμβάνονται λειτουργίες όπως τα digital commerce, order management, predictive intelligence και point of sale – όλα στο cloud.