Στην έμπρακτη υποστήριξη του τουρισμού προχωρά η COSMOTE, καθώς αποτελεί πλέον partner του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ).

Η στρατηγική συνεργασία της COSMOTE με τον ΣΕΤΕ καταδεικνύει την ολοένα και αυξανόμενη σπουδαιότητα των υποδομών Πληροφορικής και Επικοινωνιών για τον τουρισμό, τον τομέα της ελληνικής οικονομίας που συνεισφέρει άμεσα ή έμμεσα, περίπου το 25%του ΑΕΠ της χώρας. Η COSMOTE, μέσω των λύσεων COSMOTE Business IT Solutions καλύπτει τις αυξημένες και εξειδικευμένες ανάγκες του τουριστικού κλάδου. Οι λύσεις αυτές στοχεύουν στην ενίσχυση της εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας των ξενοδοχείων αλλά και όλων των επιχειρήσεων του κλάδου, βελτιώνουν την εμπειρία των πελατών τους και συμβάλλουν στη μείωση των λειτουργικών δαπανών.