Μια νέα επιχειρηματική δραστηριότητα εγκαινιάζει η Intelli Solutions A.E. με τη σύναψη της συμφωνίας - ως αντιπρόσωπος για την Ελληνική αγορά - με την 3i-Infotech, εταιρεία που δραστηριοποιείται με επιτυχία παγκοσμίως στο χώρο των λύσεων για τον χρηματοπιστωτικό τομέα.

Η 3i-Infotech ιδρύθηκε το 1993 στην Ινδία, έχει παρουσία σε 4 ηπείρους (Αμερική, Ασία, Ευρώπη και Αυστραλία), εξυπηρετεί πελάτες σε 30 χώρες και διαθέτει ένα πελατολόγιο αποτελούμενο από περισσότερους από 700 εταιρείες παγκοσμίως (όπως οι Dow Jones, GlaxoSmithKline, Panasonic, HSBC, RBS, American Insurance Group, OCBC Bank, QBE Insurance και Emirates Bank).

H εταιρεία  διαθέτει μία ολοκληρωμένη γκάμα εφαρμογών, προϊόντων και λύσεων εξειδικευμένων για το χρηματοπιστωτικό τομέα (Banking, Insurance, Capital Market, Asset Management). “Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από τη συνεργασία μας με την 3i-Infotech. Πρόκειται για μία από τις ισχυρότερες δυνάμεις στην παγκόσμια αγορά λογισμικού, με ολοκληρωμένες λύσεις για τον χρηματοπιστωτικό κλάδο” δήλωσε ο Δ/νων Σύμβουλος της Intelli Solutions, Π. Γιαλελής. “Θεωρούμε ότι η συγκεκριμένη συνεργασία μπορεί να προσφέρει ιδιαίτερη αξία σε οργανισμούς της Ελληνικής αγοράς, αφού συνδυάζει ένα διευρυμένο πακέτο κορυφαίων λύσεων λογισμικού, με την εμπειρία και τη χρήση βέλτιστων πρακτικών από επιτυχείς υλοποιήσεις στους μεγαλύτερους παγκοσμίως χρηματοπιστωτικούς ομίλους”.

Ο Faisal Khan, Director Banking and Insurance της 3i-Infotech, δήλωσε: “Είμαστε πεπεισμένοι ότι ο συνδυασμός του κορυφαίου λογισμικού της 3i-Infotech και η υψηλή τεχνογνωσία και ο επαγγελματισμός της Intelli, παρέχουν ένα μοναδικό πλεονέκτημα σε οργανισμούς στην Ελλάδα που επιθυμούν να αξιοποιήσουν βέλτιστες πρακτικές και να έχουν συγκριτικό πλεονέκτημα σε σχέση με τον ανταγωνισμό τους. Έχοντας μεγάλη εμπειρία από πολλές επιτυχείς συνεργασίες σε όλο τον κόσμο, είμαστε ενθουσιασμένοι από τη μέχρι σήμερα επαγγελματική σχέση με την Intelli και είμαστε σίγουροι για την αποτελεσματικότητα αυτής της συνεργασίας στην Ελλάδα”.

Το 2008, η Intelli solutions έγραψε μια πολύ θετική πορεία, παρουσιάζοντας ανάπτυξη της τάξης του 30%, ενώ ταυτόχρονα έγινε αξιοσημείωτη επένδυση στη θυγατρική εταιρία της Αιγύπτου η οποία παρακολουθεί την περιοχή ΜΕΑ. Στην αγορά της Αιγύπτου, η Intellisolutions πρόσφατα πέτυχε να εξασφαλίσει συνεργασία με τη θυγατρική της Vodafone για έργο Service Management, το οποίο θα βασιστεί σε πλατφόρμα της Compuware.