Η SoftOne Technologies και η Generation Y προχωρούν σε στρατηγική συνεργασία, αναπτύσσοντας καινοτόμες λύσεις για την ανάπτυξη της κερδοφορίας των επιχειρήσεων που εντάσσονται στο διευρυμένο πελατολόγιό τους.

H συνεργασία σηματοδοτεί την έναρξης μιας σειράς σημαντικών τεχνολογικών και εμπορικών συνεργιών, που στόχο έχουν τη διάθεση σύγχρονων λύσεων υψηλής προστιθέμενης αξίας για τους πελάτες των δύο εταιρειών.

Κοινός στόχος της SoftOne και της Generation Y, όχι μόνο μέσα από την εν λόγω συνεργασία αλλά και μέσα από τις ευρύτερες ενέργειες και συμπράξεις που επιλέγουν σταθερά σε όλο το πλαίσιο δραστηριοποίησής τους, είναι να συνεχίσουν να αναπτύσσουν τις εξατομικευμένες λύσεις που τις έχουν καθιερώσει στην ελληνική και διεθνή αγορά και οι οποίες συμβάλλουν καθοριστικά στην αύξηση της παραγωγικότητας και των πωλήσεων κάθε επιχείρησης, ανεξαρτήτως μεγέθους και κλάδου.

Συνδυάζοντας την τεχνογνωσία της SoftOne στις σύγχρονες λύσεις μηχανογράφησης που υποστηρίζουν κάθε εναλλακτικό μοντέλο λειτουργιας, εξυπηρετώντας τις ανάγκες των  επιχειρήσεων και  την εξειδίκευση της Generation Y στο ψηφιακό επιχειρείν, η συνεργασία απευθύνεται σε large scale επιχειρήσεις που απαιτούν υπεύθυνη και αποτελεσματική στήριξη για να εκσυγχρονίσουν τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, εφαρμογές και λύσεις τους.