Η Sun Microsystems και η Space Hellas ανακοίνωσαν τη στρατηγική συνεργασία τους στο πλαίσιο του προγράμματος Sun Partner Advantage, σε επίπεδο Principal. Η Space Hellas έχει προχωρήσει σε τεχνολογικές επενδύσεις και έχει αποκτήσει τις απαραίτητες πιστοποιήσεις, ώστε να υποστηρίζει πλήρως τις λύσεις της Sun Microsystems.

“H Space Hellas αποκτώντας πλέον πρόσβαση στις κορυφαίες τεχνολογικές λύσεις της Sun Microsystems, ενισχύει την ανταγωνιστικότητά της, αλλά και την παρουσία της σε εξειδικευμένες αγορές”, δήλωσε ο Δρ. Ιωάννης Μερτζάνης, γενικός εμπορικός διευθυντής της πρώτης.

“Για να εφαρμοστεί και να αξιοποιηθεί από τους εταιρικούς πελάτες το πρωτοπόρο τεχνολογικό όραμα της Sun Microsystems απαιτείται η ύπαρξη αξιόπιστων συνεργατών με υψηλή τεχνογνωσία, δέσμευση, αλλά και κύρος στην αγορά”, υποστήριξε από την πλευρά του ο  Αργύρης Μπακλέζος, γενικός διευθυντής της Sun Microsystems. “Σε αυτό το πλαίσιο η συνεργασία με τη Space Hellas έρχεται να δώσει μια νέα δυναμική στην παρουσία της Sun Microsystems στην αγορά της περιοχής μας.”