Η Zenulta, πάροχος στην αγορά τεχνολογίας (enterprise event correlation technology), έχει αναθέσει στην Syntax την προώθηση και ανάπτυξη των προϊόντων της για την Ελλάδα, τα Βαλκάνια, την Ανατολική Ευρώπη και τις χώρες CIS.

H κίνηση αυτή σηματοδοτεί την έναρξη στρατηγικής ανάπτυξης για τη Zenulta, σαν μέρος του σχεδίου ανάπτυξης της σε όλο τον κόσμο. Στην Ελλάδα, τα Βαλκάνια, την Ανατολική Ευρώπη και τις χώρες CIS, η Syntax θα προωθήσει την τεχνολογία της Zenulta, Zenulta Enterprise Event Proximity Correlation technology, η οποία παρέχει συσχέτιση αναφορών προβλημάτων για τα δίκτυα και την ασφάλεια υπηρεσιών. “Επενδύουμε σε έναν συνεργάτη, που ξέραμε πως θα ήταν καινοτόμος στην παροχή και διάδοση των λύσεων  της Zenulta”, τόνισε χαρακτηριστικά ο Derek Johnson, Chief Operating Officer, Zenulta.

“Σαν συνεργάτες της Zenulta στην Ελλάδα, τα Βαλκάνια, την Μέση Ανατολή, την Ανατολική Ευρώπη και τις χώρες CIS δεσμευόμαστε για την επιτυχία της επένδυσης. Η Zenulta διαθέτει τεχνολογία αιχμής, την οποία θα διαδώσουμε  στην αγορά. Η
Syntax έχει την εξειδίκευση και τις δεξιότητες να προωθήσει αυτή τη λύση, με τον ποιο αποδοτικό τρόπο προς όφελος των πελατών στις περιοχές που δραστηριοποιούμαστε”, δήλωσε ο Αχιλλέας Φιλιππόπουλος, Διευθυντής Τομέα Τηλεπικοινωνιών και Ενέργειας, της Syntax Πληροφορική.