Η Zetes-Netwave είναι πλέον Total Solution Provider για όλες τις διαθέσιμες φωνητικές λύσεις ταυτοποίησης της Vocollect.

Διαθέτει φωνητικές υπηρεσίες που δημιουργούν ένα hands free περιβάλλον εργασίας στην αποθήκη, σε κέντρα διανομής επιχειρήσεων, στους τομείς του picking, του ανεφοδιασμού, διακίνησης προϊόντων, του κύκλου καταμέτρησης και ελέγχου εγγράφων και διαδικασιών. Οι λύσεις αυτές προσφέρουν 10-25% βελτίωση της παραγωγικότητας, ακρίβεια 99,995%, ικανοποίηση από την παραγωγικότητα του περιβάλλοντος εργασίας και γρήγορη απόσβεση.