Σε συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας προχώρησαν οι εταιρείες SABO S.A και SiEBEN ΕΠΕ, ενώνοντας την τεχνογνωσία τους με σκοπό το σχεδιασμό και υλοποίηση έξυπνων συστημάτων διαχείρισης παραγωγής και αποθηκών.

Η εμπειρία της SABO στην μελέτη – σχεδιασμό & κατασκευή βιομηχανικών αυτοματισμών και ολοκληρωμένων γραμμών παραγωγής και η εμπειρία της SiEBEN στο χώρο του λογισμικού και στη διαχείριση αποθηκών, συνδυάζονται ώστε να παρέχονται ολοκληρωμένες λύσεις στους πελάτες και να αντιμετωπίζονται σύνθετες ανάγκες στο χώρο της παραγωγής και των αποθηκών. Η SABO είναι ελληνική βιομηχανική εταιρεία σχεδίασης, κατασκευής και εμπορίας κεφαλαιουχικού βιομηχανικού εξοπλισμού με διεθνή παρουσία.

Αναλαμβάνει έργα μεγάλης κλίμακας και κατασκευής εργοστασίων με το κλειδί στο χέρι, καθώς και το σχεδιασμό, τη κατασκευή και την εγκατάσταση αυτοματοποιημένων βιομηχανικών γραμμών παραγωγής.