Η APC by Schneider Electric υπέγραψε σήμερα συμφωνία συνεργασίας με την Enet Solutions - Logicom, για τη διανομή των προϊόντων της APC στην Ελλάδα. Η Enet Solutions - Logicom, με δεδομένη εμπειρία στη διανομή προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, θα παρέχει στο δίκτυο συνεργατών της στην Ελλάδα, τα προϊόντα της APC.

Η APC by Schneider Electric δραστηριοποιείται με μια ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων, λύσεων και υπηρεσιών στο χώρο παροχής ισχύος και ψύξης για την κάλυψη εταιρικών αναγκών ανεξαρτήτως μεγέθους. Πιο συγκεκριμένα, η APC διαθέτει συστήματα αδιάλειπτης παροχής ισχύος (UPS), συστήματα κλιματισμού και ψύξης, racks και ολοκληρωμένες λύσεις για αποδοτικά και επεκτάσιμα Data Centers. Στις λύσεις αυτές περιλαμβάνεται και εξειδικευμένο λογισμικό για τη σχεδίαση και τη διαχείριση του data center.