Η Cognity Group ανακοίνωσε τη στρατηγική συνεργασία, σε παγκόσμιο επίπεδο, με τον πολυεθνικό οργανισμό Atos Global. Η συνεργασία αυτή αποτελεί συνέχεια της εξαγοράς της Atos Hellas από την Cognity, που έλαβε χώρα το Δεκέμβριο του 2012 και της μετονομασίας της σε Cognity Consulting.

Μέσω της συνεργασίας αυτής, η Cognity εκπροσωπεί τις λύσεις της Atos Global στην Ελλάδα, την Κύπρο και την Αλβανία. Οι λύσεις αυτές καλύπτουν τις επιχειρησιακές ανάγκες πελατών σε νευραλγικούς κλάδους της οικονομίας, όπως οι τηλεπικοινωνίες, οι τράπεζες, η ενέργεια, οι ασφάλειες, και έχουν εφαρμοστεί με επιτυχία σε μεγάλους οργανισμούς στη διεθνή αγορά.

Με τον τρόπο αυτό διευρύνεται σημαντικά το portfolio λύσεων της Cognity και της δίνεται η δυνατότητα να παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις σε μεγαλύτερο εύρος επιχειρησιακών αναγκών των πελατών της. Παράλληλα, η Atos Global θα συνεργάζεται με την Cognity Group, σε διεθνές επίπεδο, για την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων CRM, Billing, Order Management, SOA, Mediation, Revenue Assurance, Master Data Management, Service Management, Portals, eCare και eShop, προάγοντας τη γεωγραφική επέκταση της Cognity, σε περιοχές πέραν της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Επιπρόσθετα, θα δώσει τη δυνατότητα στην Atos Global να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στους ανωτέρω τομείς.