Για να μπορούν να αναπτύξουν ταχύτερα αποτελεσματικές λύσεις για τον τομέα των 5G-Connected Cars, οι Ericsson, Orange και το PSA Group προχώρησαν στη δημιουργία μιας κοινοπραξίας με την ονομασία “Towards 5G“.

Στο πλαίσιο αυτής της δράσης οι τρεις επιχειρήσεις θα αναπτύξουν συστήματα καλύτερης οδικής ασφάλειας, έξυπνα συστήματα μεταφοράς και λύσεις δικτυωμένης επικοινωνίας μεταξύ των οχημάτων. Ανεξάρτητα από τη συμμετοχή στη δράση για τα connected cars, η ανάπτυξη του 5G συμπεριλαμβάνεται στις προτεραιότητες της Ericsson, η οποία πρόσφατα ανακοίνωσε τη δημιουργία ενός νέου, διεθνούς, ICT (Information & Communication Technology) Center γι’ αυτόν το σκοπό.