Τη στρατηγική του συνεργασία με την Microsoft ανακοίνωσε ο Όμιλος Generali, στο πλαίσιο υλοποίησης του ψηφιακού μετασχηματισμού του.

Μέσα από αυτήν τη συνεργασία και την ανάπτυξη νέων προϊόντων και καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων ο Όμιλος Generali φιλοδοξεί να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα των υπαλλήλων, πρακτόρων και υπαλλήλων του, να βελτιστοποιήσει τις επιχειρηματικές του λειτουργίες και να αυξήσει τα έσοδά του. Η συνεργασία ανάμεσα στους δύο οργανισμούς θα εστιάσει, μεταξύ άλλων, στην ανάπτυξη ενός ψηφιακού χώρου εργασίας για τους υπαλλήλους, τη δημιουργία tailor made προσφορών για τους πελάτες και νέων αποτελεσματικών και αποδοτικών καναλιών επικοινωνίας που θα βελτιώνουν το customer experience, την ανάπτυξη καινοτόμων ασφαλιστικών προϊόντων που θα παρέχονται μέσω Blockchain Smart Contracts, την αξιοποίηση του cloud και της τεχνητής νοημοσύνης και, τέλος, την ανάπτυξη μιας επιχειρηματικής πλατφόρμας ψηφιακής ασφάλισης.