Υλοποιώντας τις επιταγές του στρατηγικού της προσανατολισμού «mobility for tomorrow”, η Schaeffler σύναψε στρατηγική συμφωνία συνεργασίας με την IBM. Η IBM, ως πάροχος τεχνολογίας και αναπτυξιακός εταίρος, θα υποστηρίζει την Schaeffler στην ενσωμάτωση μηχατρονικών συστατικών, συστημάτων και μηχανών στο αναπτυσσόμενο κόσμο του Internet of Things (IoT), όπως και στην ανάπτυξη νέων, βασισμένων στις ψηφιακές υπηρεσίες, επιχειρηματικών μοντέλων.

Ήδη είναι πραγματικότητα ο πρώτος καρπός της συνεργασίας, ήτοι η ανάπτυξη μιας ψηφιακής πλατφόρμας που από τον Οκτώβριο τρέχει όλες τις βασισμένες στα δεδομένα υπηρεσίες της Schaeffler, μέσω της οποίας η τελευταία επεξεργάζεται ένα τεράστιο όγκο δεδομένων για τη δημιουργία αξίας βασισμένα σε αυτά.