Σε ευρεία στρατηγική συνεργασία προκειμένου να εκμεταλλευτούν από κοινού τις νέες ευκαιρίες ανάπτυξης στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και των ηλεκτρονικών τραπεζικών υπηρεσιών στην Ελλάδα, προχωρούν η Marfin Investment Group (MIG), η Marfin Popular Bank (MPB) και ο όμιλος WIND Ελλάς.

Σύμφωνα με την ανακοίνωσή τους, οι επιχειρηματικές ευκαιρίες που θα επιδιώξουν από κοινού η WIND Ελλάς, η MIG και η MPB, στο πλαίσιο της στρατηγικής συμφωνίας τους, αφορούν στους εξής, καταρχάς, τομείς:

1. Δημιουργία κοινής προσφοράς τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και πληροφορικής για την αγορά των επαγγελματιών, καθώς και των μικρομεσαίων, αλλά και μεγαλύτερων επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων και αυτών του ομίλου MIG και της MPB.

2. Δημιουργία εμπορικών προσφορών που θα αξιοποιούν επιμέρους brand εταιρειών του ομίλου MIG.

3. Συνέργιες σε τηλεπικοινωνιακές υποδομές, μέσω των εκτεταμένων σημείων παρουσίας της MIG και της MPB. Αρκετά πιθανόν είναι το ενδεχόμενο τοποθέτησης κεραιών της Wind σε κτίρια της  MIG και της ΜPΒ.

4. Συνέργιες στη λιανική αγορά, μέσω δημιουργίας shop-in-shop και kiosk-in-shops, καθώς επίσης και διανομή των προϊόντων και υπηρεσιών των τριών ομίλων μέσω των δικτύων διανομής που διαθέτει κάθε όμιλος.

5. Συνεργασία της WIND με τη MIG σε έργα Πληροφορικής της πρώτης.

6. Παράλληλα, θα συνεργαστούν για τη δημιουργία υπηρεσιών mobile banking, οι οποίες σύμφωνα με πληροφορίες, δεν θα λανσαριστούν νωρίτερα από τις αρχές του 2009.

Με τη συνεργασία των ομίλων σε εμπορικό επίπεδο, καθώς και στους τομείς μάρκετινγκ και τεχνολογίας, η συμφωνία επεκτείνεται σε όλο το φάσμα των υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών (σταθερή & κινητή τηλεφωνία, μετάδοση δεδομένων) αξιοποιώντας την τεχνογνωσία της SingularLogic, θυγατρικής εταιρείας της MIG στην αγορά της πληροφορικής, καθώς και τη δυναμική παρουσία των τριών ομίλων στη ΝΑ Ευρώπη.