Σε συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας προχώρησαν οι εταιρείες SiEBEN και INT Electronics, ενώνοντας την τεχνογνωσία τους με σκοπό την παροχή και υλοποίηση ολοκληρωμένων λύσεων στο χώρο του mobile computing.

Οι δύο εταιρείες θα σχεδιάζουν από κοινού τη στρατηγική τους και θα συνεργάζονται στενά τόσο σε τεχνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο presales για την υλοποίηση σύνθετων έργων mobile computing. Με τον τρόπο αυτό θα δημιουργηθεί ένα μοντέλο one-stop-shop όπου ο τελικός πελάτης θα μπορεί να απολαμβάνει όλο το εύρος των υπηρεσιών που σχετίζονται με το mobile computing: ανάπτυξη και υποστήριξη λογισμικού, διάθεση και υποστήριξη φορητών τερματικών, υλοποίηση ασύρματων δικτύων κτλ. Με τον τρόπο αυτό ενδυναμώνεται η παρουσία και των δύο εταιρειών τόσο στον ελληνικό χώρο όσο και γενικότερα στο χώρο των Βαλκανίων, όπου έχουν ήδη παρουσία.