Η SingularLogic επεκτείνει την στρατηγική της συνεργασίας με τη Microsoft, και την πιστοποίησή της ως Microsoft Large Account Reseller / Enterprise Software Advisor (LAR/ESA).

Η πιστοποίηση αυτή αφορά στη διαχείριση, μεταπώληση και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, που απαιτούνται σε μεγάλα συμβόλαια αγοράς ή ενοικίασης αδειών χρήσης και υποστήριξης προϊόντων πλατφόρμας Microsoft από μεγάλες επιχειρήσεις, οργανισμούς καθώς και ιδρύματα, όπως για παράδειγμα τα συμβόλαια “Enterprise Agreement” (EA) και “Select” για επιχειρήσεις και οργανισμούς με περισσότερους από 250 σταθμούς εργασίας και υπηρεσίες υποστήριξης.

Με αφορμή την παραπάνω πιστοποίηση, οι εταιρείες του Ομίλου Marfin Investment Group (MIG) υπέγραψαν με τη διεθνή εταιρεία, Enterprise agreement για προϊόντα πλατφόρμας Microsoft σε Ελλάδα και εξωτερικό. Αξίζει να σημειωθεί ότι η SingularLogic είναι ήδη πιστοποιημένη ως Microsoft Gold Certified Partner, ενώ έχει διακριθεί στο παρελθόν ως Microsoft Independent Software Vendor καθώς και ως Microsoft Dynamics Navision Partner.