Η ΕΔΕΤ εξέδωσε διευκρινιστική ανακοίνωση σχετικά με την από 30/6/2009 "Εξώδικη Δήλωση - Πρόσκληση" που έστειλε στην ΕΔΕΤ η ΟΤΕ, αναφορικά με τον τρόπο χρήσης του πανελλαδικού ακαδημαϊκού δικτύου οπτικών ινών ΕΔΕΤ.

Το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας διευκρινίζει τα εξής:

1) αποτελεί τον κρατικό φορέα που αναπτύσσει και λειτουργεί το δίκτυο κορμού ΕΔΕΤ, με το οποίο διασυνδέονται, με υπερυψηλές ταχύτητες, οι δημόσιοι εκπαιδευτικοί και ερευνητικοί φορείς της χώρας με το Διαδίκτυο.
2) Η ευθύνη της ΕΔΕΤ περιορίζεται μέχρι τη φυσική διασύνδεση κάθε ακαδημαϊκού ιδρύματος στο δίκτυο κορμού, και δεν περιλαμβάνει την διαμόρφωση του ψηφιακού περιεχομένου και των δικτυακών υπηρεσιών στο εσωτερικό κάθε ιδρύματος. Επομένως, η ΕΔΕΤ δεν έχει καμία αρμοδιότητα να κρίνει ή να αξιολογεί το εσωτερικό δίκτυο και το ψηφιακό περιεχόμενο σε κάθε εκπαιδευτικό/ερευνητικό φορέα.
3) Οι υφιστάμενες συμβάσεις μεταξύ ΟΤΕ-ΕΔΕΤ προβλέπουν την μη εμπορική χρήση των υποδομών του δικτύου κορμού ΕΔΕΤ, από τους 100 περίπου δημόσιους εκπαιδευτικούς/ερευνητικούς φορείς της χώρας.
4) Είναι πρακτικώς και νομικώς ανέφικτη η εμπλοκή της ΕΔΕΤ σε διαδικασία αξιολόγησης του ψηφιακού περιεχομένου για οποιονδήποτε δημόσιο εκπαιδευτικό/ερευνητικό φορέα. Η αρμοδιότητα αυτή ανήκει, υπό προϋποθέσεις, στο οικείο ακαδημαϊκό Ίδρυμα και στις αντίστοιχες δημόσιες Αρχές, όπως ακριβώς συμβαίνει και σε όλες τις άλλες σύγχρονες δημοκρατικές κοινωνίες.
5) Το κείμενο της Εξώδικης Δήλωσης της ΟΤΕ για την ιστοσελίδα “Athens Indymedia” έχει ήδη διαβιβαστεί στο ΕΜΠ, ως αρμόδιο να αποφανθεί επί των καταγγελλομένων.

Και καταλήγει η ΕΔΕΤ πως δεν ανήκει στις προθέσεις της η εμπλοκή σε άκαιρες και άσκοπες αντιπαραθέσεις που αποπροσανατολίζουν από τον σοβαρότατο εθνικό στόχο της ψηφιακής σύγκλισης, στον σύγχρονο ανταγωνιστικό κόσμο. Θέματα ελευθερίας της έκφρασης μέσω διαδικτύου δεν πρέπει να εμπλέκουν σε καμία περίπτωση φορείς όπως την ΕΔΕΤ, που εξυπηρετούν με την παροχή της υποδομής δικτύου κορμού, με οικονομικό και αποτελεσματικό τρόπο, τεράστιο αριθμό πολιτών. 
Οποιαδήποτε διαφορετική ερμηνεία των θέσεων της ΕΔΕΤ είναι εκτός πραγματικότητας.