Στις 20 Ιουνίου 2017, ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες συγκρότησης σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΠΕ, που προέκυψε από τις εκλογές της Γενικής Συνέλευσης της 15ης Ιουνίου 2017.

Η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής: Τάσος Τζήκας (Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου / Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης) , Γιώτα Παπαρίδου (Α΄ Εκτελεστική Αντιπρόεδρος / Agiltech), Αντώνης Τσιμπούκης (Β΄ Αντιπρόεδρος / Cisco Systems), Ειρήνη Νικολαΐδη (Γενική Γραμματέας / ΟΤΕ), Σπύρος Πουλίδας (Ειδικός Γραμματέας / IBM), Αντώνης Τζωρτζακάκης (Ταμίας / Wind Ελλάς), Βασίλης Ορφανός (Μέλος ΔΣ / Coresec), Κωνσταντίνος Τζοάννης (Μέλος ΔΣ / TCS Toolbox Consulting Services) και  Στυλιανός Χριστάκος (Μέλος ΔΣ / Συμβουλευτική Ανάλυσις).

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΠΕ, Τάσος Τζήκας, ο οποίος εκλέγεται για τέταρτη συνεχή θητεία, σημείωσε: “Είναι μεγάλη τιμή, για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και έμενα προσωπικά, η εμπιστοσύνη που μας δείχνει ο κλάδος και τα μέλη μας, για μία ακόμη φορά. Το όραμα μας, να γίνουν οι ψηφιακές τεχνολογίες βασική συνιστώσα ανάπτυξης για την οικονομία τα επόμενα χρόνια, για να ξεπεράσουμε την κρίση και να δημιουργήσουμε μία νέα στρατηγική βιομηχανία Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών είναι η μόνιμη πυξίδα που κατευθύνει το στρατηγικό σχεδιασμό του ΣΕΠΕ και τις καθημερινές παρεμβάσεις μας. Η Ελλάδα την επόμενη πενταετία θα πρέπει να καταξιωθεί στο διεθνή οικονομικό χάρτη ως μια χώρα που παράγει τεχνολογία. Διαθέτουμε και τις επιχειρήσεις και το ανθρώπινο δυναμικό για να το πετύχουμε”.