Χθες 17 Μαΐου 2011, ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες συγκρότησης σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και της Πειθαρχικής Επιτροπής του ΣΕΠΕ, που προέκυψαν από τις εκλογές της Γενικής Συνέλευσης της 5ης Μαΐου 2011.

Η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής:
– Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου, Αναστάσιος Τζήκας, Vellum
– Α΄ Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος, Δημήτρης Κάφαλης, Singularlogic
– Β΄ Αντιπρόεδρος, Αθανάσιος Κωτσής, Intracom IT Services
– Γενικός Γραμματέας, Γιάννης Θεοδωρόπουλος, Datacon
– Ειδικός Γραμματέας, Γιώργος Καρανικολός, Knowledge Broadband Services
– Ταμίας, Θεόδωρος Φέσσας, Info Quest Technologies
– Μέλος ΔΣ, Βασίλης Ορφανός, PC Systems
– Μέλος ΔΣ, Δημήτρης Παπαϊωάννου, Οktabit
– Μέλος ΔΣ, Γιώτα Παπαρίδου, Agiltech.