Πραγματοποιήθηκε στις 3 Ιουλίου 2017 η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μελών του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος, καθώς επίσης και οι εκλογές για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική και Πειθαρχική Επιτροπή.

Στη γενική συνέλευση παρευρέθησαν εκπρόσωποι σαράντα ενεργών μελών επιχειρήσεων του συνδέσμου και ακολούθησε ενδιαφέρουσα ανταλλαγή απόψεων και προτάσεων για τη στρατηγική του συνδέσμου, την πορεία του κλάδου και της οικονομίας.
Την Τετάρτη 5 Ιουλίου 2017 συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΠΒΕ και συγκροτήθηκε σε σώμα. Η συγκρότηση σε σώμα έγινε κάτω από συναινετικό πνεύμα με ομόφωνη αποδοχή της πρότασης όλων των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Κωστής Καγγελίδης επανεξελέγη πρόεδρος του ΔΣ του ΣΕΠΒΕ για δεύτερη συνεχή θητεία. Η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΠΒΕ έχει ως εξής: Κωνσταντίνος Καγγελίδης (Πρόεδρος),  Θεόφιλος Μυλωνάς (Αντιπρόεδρος), Αναστάσιος Μάνος (Αντιπρόεδρος), Χαρά Κουτάλου (Γενική Γραμματέας), Σωτήριος Σιάγας (Ταμίας), Κοσμάς Βάμβαλης (Μέλος) και Αργύρης Τσακνής (Μέλος).