Στις 3 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μελών του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος, καθώς επίσης και οι εκλογές για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική και Πειθαρχική Επιτροπή, ενώ την Δευτέρα 10 Ιουνίου 2013 συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΠΒΕ και συγκροτήθηκε σε σώμα.

Η συγκρότηση σε σώμα έγινε κάτω από συναινετικό πνεύμα με ομόφωνη αποδοχή της πρότασης όλων των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Επίσης τονίστηκε το γεγονός ότι ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος αποτελεί ένα σημαντικό οργανισμό προώθησης και ανάπτυξης της καινοτομίας και της εξωστρέφειας των νέων τεχνολογιών με σημαντική και διαρκή προσφορά προς τα μέλη του.

Η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής: Θεόφιλος Μυλωνάς – Πρόεδρος, Γεώργιος Τρασανίδης – Αντιπρόεδρος, Αναστάσιος Μάνος – Αντιπρόεδρος, Αργύρης Τσακνής – Γενικός Γραμματέας, Κοσμάς Βάμβαλης – Ταμίας, Κωστής Καγγελίδης – Μέλος, Άγγελος Παμπουκίδης – Μέλος.