Εγκρίθηκε η συγχώνευση των θυγατρικών της Deutsche Telekom σε έκτακτη Γενική Συνέλευση που πραγματοποίησε το Διοικητικό Συμβούλιο της γερμανικής εταιρείας τηλεπικοινωνιών.

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. Rene Obermann δήλωσε πως “η δεδομένη χρονική στιγμή ενδείκνυται για την υλοποίηση της συγχώνευσης των δραστηριοτήτων και λειτουργιών του σταθερού και κινητού δικτύου της DT.”. Η κίνηση αυτή αναμένεται να επιφέρει αρκετές επιπτώσεις τόσο στη γερμανική όσο και στην ευρωπαϊκή αγορά τηλεπικοινωνιών.

Σίγουρη θεωρούν στελέχη της DT την ισχυροποίηση της θέσης της εταιρείας στη διεθνή αγορά αφού η εν λόγω κίνηση θα της δώσει τη δυνατότητα να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις και υπηρεσίες μέσω του δικτύου σταθερής και κινητής τηλεφωνίας κει ευρυζωνικότητας από ένα εμπορικό και επιχειρηματικό κέντρο. Τα ίδια στελέχη εκτιμούν ότι η εν λόγω συγχώνευση θα αυξήσει την κερδοφορία της εταιρείας κατά 0,6 δισ. ευρώ.