Κατά 20 εκατ. ευρώ θα αυξηθεί το μετοχικό κεφάλαιο της Tellas πριν ολοκληρωθεί η συγχώνευση με την εταιρεία Wind.

Η αύξηση κεφαλαίου θα καλυφθεί ισόποσα από τους υπάρχοντες μετόχους και αναμένεται να εγκριθεί σήμερα από τα Διοικητικά Συμβούλια των 2 εταιρειών. Οι κεφαλαιακές συνεισφορές στην Tellas AE θα πραγματοποιηθούν πριν τις 31 Αυγούστου 2008 ενώ η διαδικασία συγχώνευσης αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου 2008, με την έγκριση της αρμόδιας Νομαρχιακής Αρχής.