Οι Deutsche Telekom και MetroPCS Communications ανακοίνωσαν την συγχώνευση της T-Mobile USA και της MetroPCS, δημιουργώντας το μεγαλύτερο πάροχο υπηρεσιών στην ασύρματη αγορά και παρέχοντας μία ευρύτερη επιλογή προσιτών προϊόντων και υπηρεσιών και μεγαλύτερη κάλυψη δικτύου, μέσω ενός κοινού δικτύου LTE.

Η νέα εταιρεία, η οποία θα διατηρήσει την ονομασία T-Mobile θα έχει τη δυνατότητα, το φάσμα και τους οικονομικούς πόρους να ανταγωνιστεί με τους άλλους φορείς ασύρματου δικτύου και αναμένεται σύμφωνα με αναλυτές, το 2012, να έχει 42,5 εκατ. συνδρομητές, 24,8 δις. δολάρια σε έσοδα, 6,3 δις. προσαρμοσμένου EBITDA και 2,1 δις. ταμειακές ροές.

Τα διοικητικά συμβούλια της Deutsche Telekom και την MetroPCS έχουν ήδη εγκρίνει την συγχώνευση ομόφωνα και η συναλλαγή είναι δομημένη ως ανα-κεφαλαιοποίηση, στην οποία η MetroPCS θα καταβάλλει 1,5 δισ. δολ. στους μετόχους της (περίπου 4,09 δολάρια ανά μετοχή) και θα αποκτήσει το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της T-Mobile, εκδίδοντας στην Deutsche Telekom το 74% των κοινών μετοχών της MetroPCS σε pro forma βάση.