Η Intrasoft International, μέσω συμμετεχόντων κοινοπραξιών, ανέλαβε τρεις νέες 4ετείς συμβάσεις-πλαίσιο της Γενικής Διεύθυνσης Έρευνας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η πρώτη σύμβαση της κοινοπραξίας Intrasoft International, Sword Luxembourg και Cronos Belgium αφορά στις υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού βάσει του χρόνου και των μέσων. Η δεύτερη σύμβαση της κοινοπραξίας Intrasoft International και Sword Luxembourg αφορά στις υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού με τη μορφή σταθερής τιμής.

Η τρίτη σύμβαση περιλαμβάνει τις υπηρεσίες υποστήριξης τεχνολογιών της πληροφορικής και των επικοινωνιών, και ανατέθηκε στην κοινοπραξία Intrasoft International και IBM. Η αξία του  μεριδίου της Intrasoft International για τις τρεις αυτές συμβάσεις ανέρχεται στα 60 εκατ. ευρώ, ενώ η συνολική αξία φτάνει τα 130 εκατ. ευρώ.