Η HP παρέχει νέες συμβουλευτικές υπηρεσίες, ώστε να βοηθήσει τους εταιρικούς πελάτες σχετικά με την πιθανή ενσωμάτωση του cloud computing στο πλαίσιο της ευρύτερης πληροφοριακής στρατηγικής τους.

Οι νέες υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένου του HP Cloud Discovery Workshop και του HP Cloud Roadmap Service, αποτελούν μέρος του ευρύτερου χαρτοφυλακίου συμβουλευτικών υπηρεσιών που προσφέρει η HP σε εταιρικούς πελάτες που προσπαθούν να δημιουργήσουν επιχειρησιακά οφέλη μέσω του cloud computing.