Στην Dotsoft κατακυρώθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, διαγωνισμός της Δημοτικής Επιχείρησης Κοινωνικής, Πολιτιστικής και Τουριστικής Ανάπτυξης του Δήμου Δράμας για το έργο: «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου Διαχείρισης στα πλαίσια του έργου ΖΕΝ-Emission Notice». Το έργο είναι ενταγμένο στο διακρατικό πρόγραμμα ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας Interreg. Ο αρχικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 63.000 ευρώ.

Το πρόγραμμα «Zero-impact cultural heritage Event Network – ZEN» (ΖΕΝ: Δράσεις με μηδενικές επιπτώσεις στις εκδηλώσεις της πολιτιστικής κληρονομιάς) είναι ένα πρόγραμμα δράσεων όπου οι διάφοροι διακρατικοί εταίροι θα προσπαθήσουν να δημιουργήσουν μια κοινή μεθοδολογία που θα στοχεύει στη μείωση των επιπτώσεων που επιφέρουν στις πόλεις, καθώς και στα ιστορικά τους κέντρα, διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις και φεστιβάλ πολιτιστικής κληρονομιάς.

Η στρατηγική αυτή θα αναπτυχθεί μέσα από μια συνεργασία που θα έχει ως κύριο σκοπό με ένα συγκριμένο αντικείμενο παραδοτέων, την ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών επιστημονικής τεκμηρίωσης εκ μέρους των εταίρων του προγράμματος.