Την Intrasoft International επέλεξε ο ΟΣΕ για το διαγωνισμό που αφορούσε: «Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών SAP για σκοπούς πρόσθετων αναπτύξεων, βελτιώσεων, αλλαγών και υποστήριξης του ΟΣΕ».