Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κατακύρωσε, σύμφωνα με πληροφορίες, το διαγωνισμό με τίτλο: «Σύμβουλος Υποστήριξης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξης ΕΠΠΕΡΑ, στο πλαίσιο του αναπτυξιακού προγραμματισμού της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020» στην ένωση εταιρειών Ευρωσύμβουλοι Α.Ε.- ΕΠΕΜ.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 67.650 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  Στο διαγωνισμό αυτό είχαν καταθέσει αρχικά προσφορές και οι εταιρείες: Planet, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Remaco, Adens.