Η TREK Consulting υπέγραψε σύμβαση με την Αναπτυξιακή Εύβοιας ΑΕ για την εκτέλεση του έργου: «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης στο πλαίσιο του έργου με τίτλο “MED-ROUTE – Mediterranean route for tourism and culture”. Η αξία του έργου ανέρχεται σε 233 208 ευρώ, με ΦΠΑ.