Μια δυναμική πρωτοβουλία του προέδρου των Ευρωπαίων Πληροφορικών (CEPIS), Βύρωνα Νικολαΐδη, διακεκριμένων ακαδημαϊκών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γιώργου Δουκίδη, Διομήδη Σπινέλλη, Κατερίνας Πραματάρη, Πάνου Λουρίδα, του προέδρου της HePIS, Νίκου Φαλδαμή, και 40 σημαντικών εταιρειών και επιχειρηματικών φορέων, αντιμετωπίζει την ανεργία, κυρίως των νέων, μέσω της εκπαίδευσής τους και της καλλιέργειας ψηφιακών δεξιοτήτων υψηλού επιπέδου.

Στην Ελλάδα της μεγάλης ανεργίας, αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη, αυξάνονται οι κενές θέσεις εργασίας προγραμματιστών επειδή οι ανάγκες για νέους προγραμματιστές δεν καλύπτονται πλήρως από τα παραδοσιακά εκπαιδευτικά συστήματα. Η εθελοντική πρωτοβουλία που ονομάζεται Συμμαχία για την Ψηφιακή Απασχολησιμότητα (Alliance for Digital Employability, www.afdemp.org) στοχεύει στην κάλυψη του κενού που εμφανίζεται και στην Ελλάδα στην  αγορά  της Πληροφορικής, παρότι η  χώρα μαστίζεται από την ανεργία των νέων. Ο στόχος της  Συμμαχίας για την Ψηφιακή Απασχολησιμότητα θα επιτευχθεί με την ταχύρρυθμη εκπαίδευση υποψηφίων σε υψηλού επιπέδου ψηφιακές δεξιότητες και την άμεση απορρόφησή τους από την αγορά εργασίας σε θέσεις προγραμματιστών.

Απώτερος στόχος της Συμμαχίας είναι όχι μόνο να καλύψει τις κενές θέσεις εργασίας στην Ελλάδα, αλλά και να καλύψει μέρος της διεθνούς ζήτησης για υψηλού επιπέδου ψηφιακές δεξιότητες μέσα στα επόμενα χρόνια. Η πρώτη δράση της  Συμμαχίας, θα είναι η πραγματοποίηση του 1ου Coding Bootcamp για επαγγελματίες, στο οποίο θα εκπαιδευθούν εντατικά οι πρώτοι 40 συμμετέχοντες στον προγραμματισμό για την ανάπτυξη εφαρμογών.

Το 1ο Coding Bootcamp θα διεξαχθεί από το ΟΠΑ, τη CEPIS και τη HePIS και μέσα από μια ταχύρρυθμη εκπαίδευση 12+2 εβδομάδων (Σεπτέμβριος – Δεκέμβριος 2016) οι συμμετέχοντες θα εκπαιδευτούν στον προγραμματισμό και θα προσληφθούν άμεσα από εταιρείες-χορηγούς του προγράμματος. Στόχος της Συμμαχίας είναι η πρακτική αυτή να επεκταθεί και το παράδειγμα να ακολουθήσουν πολλοί άλλοι φορείς για  να επιτευχθεί ένα πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα προς την υλοποίηση του οράματος των 500.000 θέσεων εργασίας.