Η INTRASOFT International και η ισραηλινή Kando ένωσαν τις δυνάμεις τους προκειμένου να παρέχουν στην ΕΥΔΑΠ λύσεις για τη μείωση ρύπανσης των υδάτων από βιομηχανικές πηγές.

Η Kando, η οποία αναπτύσσει «έξυπνες» λύσεις διαχείρισης δικτύων λυμάτων, θα συνεργαστεί με την INTRASOFT International για την υλοποίηση του έργου στο δίκτυο λυμάτων της ΕΥΔΑΠ στην Αθήνα, με χρονική αφετηρία τον Οκτώβριο του 2017. Αυτό σηματοδοτεί την έναρξη μιας ευρύτερης συνεργασίας μεταξύ της Kando και της INTRASOFT. Ο Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος της ΕΥΔΑΠ, δήλωσε: «Ως η μεγαλύτερη εταιρεία κοινής ωφέλειας στην Ευρώπη που εξυπηρετεί σχεδόν 5 εκατομμύρια πελάτες, η συμφωνία αυτή αποτελεί μέρος της στρατηγικής μας κατεύθυνσης για την ψηφιοποίηση των συστημάτων μας και υλοποιείται σε συνεργασία με την INTRASOFT International, αξιόπιστο πάροχο ΙΤ λύσεων και την Kando, χαρακτηριστικό παράδειγμα της ισραηλινής παρουσίας στις τεχνολογίες αιχμής».

Ο Αλέξανδρος Μάνος, Διευθύνων Σύμβουλος της INTRASOFT International, δήλωσε:  «Πρόκειται για το πρώτο IoT έργο μας, το οποίο και σηματοδοτεί την είσοδό μας στην αγορά «Έξυπνης» Διαχείρισης Υδάτων και Λυμάτων. Είναι σύμφωνο με τη στρατηγική μας για την παροχή καινοτόμων λύσεων μέσα από προηγμένα συστήματα ΙΤ και Analytics, με σκοπό τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την αύξηση της αποδοτικότητας από πλευράς κόστους στην αγορά Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας».