Στρατηγική συνεργασία με την Apple ανακοίνωσε η SAP, με σκοπό τη «βαθύτερη» διείσδυση του iOS σε επιχειρηματικά περιβάλλοντα.

Πιο συγκεκριμένα, η SAP θα λανσάρει νέες εφαρμογές για iPad και iPhone, οι οποίες θα αξιοποιούν τα δεδομένα που αποθηκεύονται στα εργαλεία της SAP. Επίσης, θα ενσωματώσει το iOS SDK for SAP HANA στο in-memory database προϊόν της, δίνοντας τη δυνατότητα στους εταιρικούς χρήστες να χρησιμοποιούν τις SAP εφαρμογές, αλλά και να δημιουργούν τις δικές τους εφαρμογές με τα δεδομένα του HANA.

Οι πρωτοβουλίες αυτές θα υποστηρίζονται από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα SAP Academy for iOS, μέσω του οποίου οι SAP προγραμματιστές θα εκπαιδευτούν στη χρήση του HANA iOS SDK. Η Apple έχει συνάψει παρόμοιες συμφωνίες συνεργασίας με την IBM και με την Cisco. «Καταλύτης» για τις συμφωνίες αυτές είναι η πρόθεση της Apple να αποκτήσει μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς στις επιχειρήσεις, αλλά και η διαδεδομένη χρήση iPhones και iPads για εργασιακούς σκοπούς (στο πλαίσιο του BYOD) που υποχρέωσε πολλές επιχειρήσεις να προσαρμόσουν τα συστήματά τους σε περιβάλλον iOS και να αναπτύξουν συμβατές με αυτό business εφαρμογές.