Έως το δεύτερο εξάμηνο του 2017, η BMW σε συνεργασία με την Intel και την Mobileye θα κυκλοφορήσουν στους δρόμους ένα στόλο από 40 αυτόνομα οχήματα.

Αυτός ο στόχος ανακοινώθηκε από τις τρεις εταιρείες σε μια κοινή press conference που έλαβε χώρα στο πλαίσιο της CES. Το περασμένο έτος η BMW είχε συνάψει συμφωνία συνεργασίας με τις Intel και Mobiley, ώστε να ενισχύσει την παρουσία της στο χώρο των αυτόνομων οχημάτων. Για να πετύχει το προαναφερόμενο στόχο, η BMW έχει ήδη κατασκευάσει τα εξαρτήματα που απαιτούνται, ενώ λαμβάνει μέριμνα για την ασφάλεια, τις προσομοιώσεις και την παραγωγή των οχημάτων.