Η ΕΥ και το LinkedIn προχωρούν σε μία νέα στρατηγική συμμαχία, προκειμένου να προσφέρουν από κοινού υπηρεσίες, επιτρέποντας σε περισσότερες επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο να χρησιμοποιούν την τεχνολογία, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τις καινοτόμες τεχνικές πωλήσεων για να ενδυναμώσουν την πρόσβασή τους στην αγορά.

Η τεχνογνωσία της ΕΥ στον επιχειρηματικό μετασχηματισμό, η δυνατότητα ανάλυσης δεδομένων και η παγκόσμια εμβέλειά της, σε συνδυασμό με την πλατφόρμα και το δίκτυο του LinkedIn με περισσοτέρους από 400 εκατ. επαγγελματίες σε όλο τον κόσμο, μπορούν να μεταμορφώσουν αποτελεσματικά τη διαχείριση πελατών. Oι δύο οργανισμοί μπορούν να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να αναπτύξουν στενότερες και πιο αποδοτικές σχέσεις με τους πελάτες τους, μέσα από τη χρήση ανάλυσης δεδομένων. Αυτή η στρατηγική σχέση θα οδηγήσει στη συνεργασία για την από κοινού δημιουργία λύσεων και υπηρεσιών, θα επεκτείνει τις προσφερόμενες υπηρεσίες και θα φέρει στην αγορά, σε παγκόσμια κλίμακα, τεχνολογίες αιχμής στις πωλήσεις μέσω κοινωνικών δικτύων και στην ανάλυση δεδομένων (data analytics).