Οι Hewlett Packard Enterprise (HPE) και Fortinet συνεργάζονται για τη δημιουργίας μιας λύσης ασφαλείας που στοχεύει στην παροχή προς τις επιχειρήσεις-πελάτες ακόμη καλύτερης ορατότητας αναφορικά με τον έλεγχο των απειλών της ΙΤ ασφάλειας.

Μέσω της συγκεκριμένης προσφοράς, οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς που συνήθως διακρίνονται από έντονο ρυθμιστικό πλαίσιο να εκμεταλλευτούν την αναφορά deep-analysis για την απόκτηση μιας περισσότερο ολοκληρωμένης άποψης σχετικά με τα πιθανά προβλήματα σε μια διαρκώς διευρυνόμενη επίθεση στην ΙΤ ασφάλεια και τα πληροφοριακά συστήματα.