Η Siemens και η SAP υπέγραψαν μια παγκόσμια συμφωνία συνεργασίας, μέσω της οποίας η SAP θα μεταπωλεί τη λύση διαχείρισης δεδομένων μετρήσεων της Siemens, την EnergyIP, η οποία κατέχει ηγετική θέση στην αγορά.

Αυτή η συνεργασία έχει ως στόχο να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για διάφορα ψηφιακά σενάρια με τα οποία έρχονται αντιμέτωποι οι πελάτες επιχειρήσεων ενέργειας και κοινής ωφέλειας ανά τον κόσμο. Η λύση θα είναι διαθέσιμη απευθείας μέσω της SAP, απλοποιώντας τις διαδικασίες αγοράς και υποστήριξης για τους πελάτες, θα κυκλοφορήσει στην αγορά με το όνομα SAP Meter Data Management by Siemens και αναμένεται να είναι διαθέσιμη κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2017.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η SAP και η Siemens σχεδιάζουν, επίσης, να εναρμονίσουν περαιτέρω την ανάπτυξη κατευθύνσεων/οδηγιών σε μια προσπάθεια να αποτελέσουν τα θεμέλια για τα επιχειρηματικά μοντέλα της επόμενης γενιάς που θα υποστηρίζουν όλους τους παίκτες της μελλοντικής αγοράς ενέργειας. Τα αναδυόμενα επιχειρηματικά μοντέλα επικεντρώνονται στην παροχή αξιόπιστης και αποδοτικής ενέργειας, κατά τη μετάβαση σε έναν κόσμο με όλο και μεγαλύτερες ανάγκες για διανομή ενέργειας.

Η SAP και η Siemens σχεδιάζουν να βοηθήσουν τους πελάτες /  επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας να ενσωματώσουν σε πραγματικό χρόνο την επεξεργασία των Big Data, τα οποία παράγονται από εκατομμύρια συνδεδεμένους μετρητές και αισθητήρες, ώστε να παρέχουν καλύτερη πληροφόρηση και έλεγχο για όλους τους παραγωγούς και τους καταναλωτές ενέργειας – από τη μονάδα ηλεκτροπαραγωγής μεγάλης κλίμακας μέχρι και τα μικροδίκτυα.