Ένα νέο ευρωπαϊκό έργο εγκαινιάστηκε τον Μάιο που στοχεύει στην ανάπτυξη της έρευνας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη με χρήση Τεχνολογιών Πλέγματος (Grid).

 H πρωτοβουλία “SEE-GRID eInfrastructure for regional eScience” project (SEE-GRID-SCI), θα δώσει τη δυνατότητα στις επιστημονικές και ερευνητικές κοινότητες της περιοχής να υλοποιήσουν πολυσύνθετες εφαρμογές που απαιτούν μεγάλη υπολογιστική ισχύ και αποθηκευτικούς χώρους. Το SEE-GRID-SCI, ακολουθώντας την εγκατάσταση της ηλεκτρονικής υποδομής Grid της Ν.Α. Ευρώπης, αποτελεί τη συνέχεια των προσπαθειών του Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας  για την ανάπτυξη ηλεκτρονικών υποδομών και τη μείωση του ψηφιακού χάσματος στην περιοχή.