Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι εργασίες της Συνόδου των Εθνικών Ρυθμιστικών Αρχών των Μεσογειακών Χωρών (EMERG) που έλαβε χώρα, υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στην Ραμπάτ του Μαρόκου στις 12 και 13 Ιανουαρίου 2010.

Στο Δίκτυο EMERG συμμετέχουν οι Αρχές των κρατών μελών της Μεσογειακής λεκάνης, τόσο από τα κράτη – μέλη της Ε.Ε. (Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία, Ελλάδα, Κύπρος, Πορτογαλία…) όσο και από τα εκτός ΕΕ μεσογειακά κράτη της Ευρω-Μεσογειακής Συνεργασίας (MEDA) (Αίγυπτος, Αλγερία, Ιορδανία, Ισραήλ, Λίβανος, Μαρόκο, Συρία, Τουρκία, Τυνησία και Παλαιστινιακή Αρχή).Στη Σύνοδο εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Εργασιών για το 2010, το οποίο περιλαμβάνει σειρά δράσεων που αποσκοπούν στη μεταφορά τεχνογνωσίας από τις Ευρωπαϊκές χώρες προς τις χώρες της MEDA, μετά την πρόσφατη αναθεώρηση του Ευρωπαϊκού Κανονιστικού Πλαισίου για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Η θεματολογία περιλαμβάνει ζητήματα υψηλού ενδιαφέροντος για τις τοπικές αγορές, όπως η  εξέλιξη των σταθερών δικτύων, τα δίκτυα πρόσβασης επόμενης γενιάς, η μετάβαση στην ψηφιακή τηλεόραση, η ανεξαρτησία των ρυθμιστικών αρχών, η τεχνολογική σύγκλιση, η ρύθμιση μέσω της διαδικασίας ανάλυσης αγορών και η καθολική υπηρεσία.