Μετά από πρόσκληση του προέδρου της Ισπανικής Ρυθμιστικής Αρχής Τηλεπικοινωνιών (CΜΤ) Reinaldo Rodriguez, η ΕΕΤΤ εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρό της Δρα Λεωνίδα Κανέλλο στην ετήσια διεθνή συνδιάσκεψη της CMT που έλαβε χώρα στη Βαρκελώνη στις 23 και 24 Νοεμβρίου 2009.

Αντικείμενο των εργασιών της συνδιάσκεψης, στην οποία έλαβε επίσης μέρος η τέως Επίτροπος για την Κοινωνία της Πληροφορίας και τα ΜΜΕ, Viviane Reding, ήταν, μεταξύ άλλων, τα κανονιστικά ζητήματα που προκύπτουν σε ένα περιβάλλον σύγκλισης τεχνολογιών, οι ευρωπαϊκές ρυθμίσεις για τα ευρυζωνικά δίκτυα πρόσβασης νέας γενιάς, η αποτελεσματική διαχείριση του ραδιοηλεκτρικού φάσματος, το ψηφιακό μέρισμα, καθώς και τα οικονομικά μοντέλα ρύθμισης συνδυαστικών πακέτων επικοινωνίας, διαδικτυακής πρόσβασης και οπτικοακουστικού περιεχομένου. Επιπλέον, συμφωνήθηκε μεταξύ των προέδρων των Ρυθμιστικών Αρχών Ελλάδας και Ισπανίας η υπογραφή μνημονίου συνεργασίας και η ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος.