Η Athens Technology Center συμμετέχει σε κοινοπραξία για την υλοποίηση του ερευνητικού έργου CASAM (Computer - Aided Semantic Annotation of Multimedia), το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. στο πλαίσιο του προγράμματος ICT.

Γενικός συντονιστής και τεχνικός διευθυντής του έργου είναι η Intrasoft International. Στην κοινοπραξία συμμετέχουν 8 φορείς από 6 χώρες συμπεριλαμβανομένων των Deutsche Welle (Γερμανία), LUSA (Πορτογαλία), European Journalism Centre (Ολλανδία) και του Ερευνητικού Κέντρου ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος (Ελλάδα).

Το πρόγραμμα CASAM επικεντρώνεται στη διευκόλυνση της συνέργειας της ανθρώπινης και  μηχανικής ευφυΐας ώστε να επιταχύνει σε σημαντικό βαθμό το έργο που παράγεται από κάποιον χρήστη στον σημασιολογικό σχολιασμό πολυμεσικού  περιεχομένου. Στo πλαίσιo του συγκεκριμένου έργου θα αναπτυχθεί ένα εργαλείο σχολιασμού που θα ενισχύσει τη γνώση ενός υπολογιστή σε συνδυασμό με την είσοδο δεδομένων που προέρχονται από έναν χρήστη, με στόχο την ελαχιστοποίηση της εργασίας του χρήστη.

Το έργο ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2008, έχει διάρκεια 36 μήνες και συνολικό προϋπολογισμό 4,2 εκατ. ευρώ.