Η Exodus θα συμμετέχει σε 2 business experiments του έργου BEinGRID.

Τα έργα αφορούν στην αντιμετώπιση του ξεπλύματος μαύρου χρήματος (Anti-Money Laundering in GRID) και της απάτης στον τομέα των τηλεπικοινωνιών.Το BEinGRID (Business Experiments in GRID – www.beingrid.eu) είναι ένα από τα μεγαλύτερα ερευνητικά έργα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χρηματοδοτείται από τον τομέα “Τεχνολογίες της Κοινωνίας της Πληροφορίας (IST)” του 6ου Προγράμματος Πλαισίου και έχει προϋπολογισμό 24,8 εκατ. ευρώ.