Η IntelliSolutions συμμετείχε επιτυχώς στο 4ο Πανευρωπαϊκό Forum για την Ενέργεια, που πραγματοποιήθηκε στο World Trade Center της Grenoble, στις 29 Μαϊου 2008.

Το Energy Information Systems and Services Unit (EISS) της IntelliSolutions, όντας μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Καινοτομίας «i-techpartner», παρουσίασε ένα καινοτομικό πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης και ανάλυσης ενεργειακών φορτίων (smart profiling, demand-side management) για παροχή web-υπηρεσιών για τον ενεργειακό τομέα.

Παρουσιάστηκαν επίσης και αποτελέσματα από Εθνικό πιλοτικό πρόγραμμα που τρέχει ήδη στον Ελληνικό χώρο (demand-side management και μέτρηση-κατηγοριοποίηση ενεργειακών προφίλ με γεω-χωρικά στοιχεία) στα πλαίσια του Ενεργειακού R&D Business Development, με την συνεργασία γνωστών εταιρειών, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και ESCOs.