Η Neuropublic συμμετείχε στην προετοιμασία και υποβολή πρότασης στο πλαίσιο του προγράμματος “Horizon 2020 - IoT-01-2016 on IoT Large Scale Pilots”.

Εκτός από τη Neuropublic, στην ομάδα των ελληνικών εταιρειών και οργανισμών που συμμετείχαν στην πρόταση, περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων οι εταιρείες Gaia Επιχειρείν, η εταιρεία Μπίκας Α.Ε., καθώς και το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών & Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Η πρόταση που υποβλήθηκε ονομάζεται “DEMETER – Building a Data-Driven Innovative and Sustainable European Agri-Food Sector through IoT” έχει προϋπολογισμό μεγαλύτερο από 37 εκατ. ευρώ και στο πλαίσιο αυτό θα υλοποιηθούν πιλοτικές δράσεις ευφυούς γεωργίας μεγάλης κλίμακας, με σκοπό την εφαρμογή τεχνολογιών IoT σε υπάρχουσες επιχειρήσεις και διαδικασίες στον αγροδιατροφικό χώρο, σε διαφορετικά αγροδιατροφικά περιβάλλοντα, διαφορετικούς παραγωγικούς τομείς, συστήματα και μεγέθη αγροτικών εκμεταλλεύσεων.

Στα πλαίσια του έργου, η Neuropublic θα χρησιμοποιήσει το δίκτυο που έχει δημιουργήσει με τους τηλεμετρικούς σταθμούς που έχει κατασκευάσει, με στόχο την υλοποίηση υπηρεσιών ευφυούς γεωργίας, όπως τις υπηρεσίες έξυπνης / αυτοματοποιημένης ύδρευσης στο πιλοτικό αρδευόμενων καλλιεργειών και τις υπηρεσίες ιχνηλασιμότητας στο πιλοτικό ιχνηλασιμότητας κρέατος του έργου.