Βάσει της συμφωνίας στην οποία κατάληξαν την Τρίτη 7/2 οι διαπραγματευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι Ευρωπαίοι θα μπορούν σύντομα να χρησιμοποιούν πλήρως τις συνδρομές τους σε διαδικτυακές υπηρεσίες για να βλέπουν ταινίες, να παρακολουθούν αθλητικές εκδηλώσεις, να διαβάζουν ηλεκτρονικά βιβλία, να παίζουν βιντεοπαιχνίδια ή να ακούνε μουσική όταν ταξιδεύουν εντός της ΕΕ.

Αυτή είναι η πρώτη συμφωνία σχετικά με τον εκσυγχρονισμό των κανόνων της ΕΕ περί πνευματικής ιδιοκτησίας που προτάθηκε από την Επιτροπή στο πλαίσιο της στρατηγικής για την ψηφιακή ενιαία αγορά. Ο μελλοντικός κανονισμός θα δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές, όταν ταξιδεύουν εντός της ΕΕ, να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες διαδικτυακού περιεχομένου με τον ίδιο τρόπο όπως και στη χώρα τους. Όλοι οι πάροχοι που προσφέρουν διαδικτυακό περιεχόμενο έναντι πληρωμής θα πρέπει να εφαρμόζουν τους νέους κανόνες. Οι πάροχοι δωρεάν υπηρεσιών (όπως οι δημόσιοι ραδιοτηλεοπτικοί σταθμοί) θα έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν επίσης φορητότητα στους συνδρομητές τους. Το συμφωνηθέν κείμενο πρέπει τώρα να επιβεβαιωθεί επίσημα από το Συμβούλιο της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μόλις εγκριθούν, οι κανόνες θα αρχίσουν να εφαρμόζονται σε όλα τα κράτη μέλη από τις αρχές του 2018, καθώς ο κανονισμός παρέχει στους παρόχους και στους κατόχους δικαιωμάτων προθεσμία εννέα μηνών προκειμένου να προετοιμαστούν για την εφαρμογή των νέων κανόνων.